LateinDeutsch
pluvia Regen
imber Regen
aspergo Regen
vegeo erregen
suscitare erregen
provocare anregen
percieo erregen
movere erregen
movere anregen
irritare erregen
irritare anregen
exsuscito erregen
excitare erregen
evitare anregen
concitare erregen
commovere erregen
commovere anregen
cieo erregen
calefacere erregen
Brigantia Bregenz
regenero von neuem hervorbringen
incitare aufregen
Fregenae Stadt im südlichen Etrurien
excitare aufregen
excire aufregen
exagitare aufregen
lumbricus Regenwurm
impluviatus regengrau
imber Regenguss
Ratisbona Regensburg
iris Regenbogen
imber Platzregen
Castra Regina Regensburg
Augusta Tiberii Regensburg
arcus Regenbogen
aqua Regenwasser
vegeto lebhaft erregen
resuscito wieder erregen
pluvialis Regen bringend
omniciens alles erregend
formidolosus furchterregend
lamentarius Klagen erregend
arquatus regenbogenfarbig
admirationem movere Aufsehen erregen
curabilis besorgniserregend
terrificus Schrecken erregend
suboffendo etwas Anstoß erregen
paenulatus mit einem Regenmantel bekleidet