Latein Wörterbuch - Vokabeldetails

morari, moror, moratus sum, - — sich aufhalten

a-KonjugationAktivPassiv
IndikativKonjunktivIndikativKonjunktiv
Präsensmoror
moras
morat
moramus
moratis
morant
morem
mores
moret
moremus
moretis
morent
moror
moraris
moratur
moramur
moramini
morantur
morer
moreris
moretur
moremur
moremini
morentur
Imperfektmorabam
morabas
morabat
morabamus
morabatis
morabant
morarem
morares
moraret
moraremus
moraretis
morarent
morabar
morabaris
morabatur
morabamur
morabamini
morabantur
morarer
morareris
moraretur
moraremur
moraremini
morarentur
Futur Imorabo
morabis
morabit
morabimus
morabitis
morabunt
morabor
moraberis
morabitur
morabimur
morabimini
morabuntur
Imperativ Imora!
morate!
morare!
moramini!
Imperativ IImorato!
morato!
moratote!
Perfektmoratus sui
moratus suisti
moratus suit
moratus suimus
moratus suistis
moratus suerunt
moratus suerim
moratus sueris
moratus suerit
moratus suerimus
moratus sueritis
moratus suerint
moratus sum
moratus es
moratus est
morati sumus
morati estis
morati sunt
moratus sim
moratus sis
moratus sit
morati simus
morati sitis
morati sint
Plusquamperfektmoratus sueram
moratus sueras
moratus suerat
moratus sueramus
moratus sueratis
moratus suerant
moratus suissem
moratus suisses
moratus suisset
moratus suissemus
moratus suissetis
moratus suissent
moratus eram
moratus eras
moratus erat
morati eramus
morati eratis
morati erant
moratus essem
moratus esses
moratus esset
morati essemus
morati essetis
morati essent
Infinitiv

AktivPassiv
Präsensmorare
morari
Perfektmoratus suisse
moratum esse
Futurmoraturum esse
moratum iri
Partizipmaskulin/feminin/neutrum
Präsens Aktivmorans, morans, morans
Perfekt Passivmoratus, morata, moratum
Futur Aktivmoraturus, moratura, moraturum
Gerundivummorandus, moranda, morandum
GerundiumGen.: morandi Akk.: ad morandum Abl.: morando
SupinumVerb/Adjektiv: moratum, moratu

Fehler bemerkt? Hier klicken zum Ausbessern.