Latein Wörterbuch - Vokabeldetails

exosus, exosus, exosa, exosum — grimmig hassend

o-DeklinationSingularPlural
Nominativexosusexosi
Genitivexosiexosorum
Dativexosoexosis
Akkusativexosumexosos
Ablativexosoexosis

Fehler bemerkt? Hier klicken zum Ausbessern.